Raporty i badania nt. szkodliwości smogu

Jeszcze niedawno brakowało kompleksowych raportów nt. szkodliwości smogu. Od kilku lat – wraz z rosnącą świadomością o niekorzystnym wpływie smogu na zdrowie – raportów na ten temat jest coraz więcej. Szacunki dot. ilości osób poszkodowanych w wyniku oddychania brudnym

powietrzem są różne, ale wszystkie badania prowadzone przez instytucje lokalne, ogólnopolskie i międzynarodowe łączy jeden wniosek – smog powoduje nie tylko problemy z oddychaniem czy wpływa na samopoczucie.

Smog przyczynia się do zgonów, udarów, zawałów serca, poronień.

Co to jest smog?

 • PYŁ ZAWIESZONY

  mieszanina substancji organicznych i nieorganicznych, rozróżnia się pył:

  PM2,5ziarna mniejsze
  oraz
  PM10ziarna większe
 • BENZO[A]PIREN

  substancja rakotwórcza i mutagenna

 • DWUTLENEK AZOTU

Stężenie PM2.5 w Europie

Według szacunków Polskiego Alarmu Smogowego, wykonanych przy użyciu metodologii zalecanej przez WHO, aż 15% naturalnych zgonów w Małopolsce wywołanych jest obecnością w powietrzu pyłów zawieszonych PM2.5.

W aglomeracji krakowskiej od lat występuje największe stężenie pyłu PM2,5 w Polsce i trzecie pod tym względem w Europie.

W jaki sposób smog powoduje przedwczesne zgony?

Według badań WHO
smog powoduje zgony poprzez:

 • choroby niedokrwienne serca_[40 %]
 • udary mózgu_[40%]
 • przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
 • [POChP]_[11%]
 • nowotwory płuc_[6%]
 • ostre zakażenia dolnych dróg
 • oddechowych u dzieci_[3%] [4]

Zestawienie danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Informacja o wartościach wskaźników średniego narażenia dla miast i aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 100 000 oraz wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia dla pyłu PM2,5 w Polsce za lata 2011-2015.

Wartość wskaźnika średniego narażenia (g/m3) Spadek lub wzrost stężeń PM2,5 Skuteczność w obniżaniu 
stężenia PM2,5
Miasto lub aglomeracja 2011 2012 2013 2014 2015 Różnica między 2011 a 2015 Miejsce (na 30)
Aglomeracja Białostocka 22,3 22,3 21 21 21 -1,3 24
Aglomeracja Bydgoska 18,6 18,6 18 19 18 -0,6 28
Aglomeracja Górnośląska 37,5 36,4 34 34 32 -5,5 6
Aglomeracja Krakowska
(miejsce w rankingu na najwyższe zanieczyszczenie)
36,4
(5)
38,1
(1)
37

(1)
36

(1)
33

(1)
-3,4 16
Aglomeracja Lubelska 24,2 23,6 22 22 22 -2,2 21
Aglomeracja Łódzka 23,9 24,1 24 24 23 -0,9 27
Aglomeracja Poznańska 26,1 5,5 25 25 25 -1,1 25
Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska 38,7 36,6 32 31 29 -9,7 2
Aglomeracja Szczecińska 16,5 16,0 15 16 16 -0,5 29
Aglomeracja Trójmiejska 18,6 17,8 16 16 15 -3,6 15
Aglomeracja Warszawska 27,8 26,6 25 24 23 -4,8 11
Aglomeracja Wrocławska 30,1 29,0 28 26 25 -5,1 8
miasto Bielsko-Biała 38,1 36,8 34 32 29 -9,1 3
miasto Częstochowa 38,9 36,0 32 30 28 -10,9 1
miasto Elbląg 20,2 19,5 18 17 16 -4,2 12-13
miasto Gorzów Wlkp. 18,1 17,7 17 16 16 -2,1 22
miasto Kalisz 31,2 30,3 30 28 28 -3,2 17
miasto Kielce 33,1 32,0 31 29 27 -6,1 4
miasto Koszalin 14,0 12,7 11 13 14 0 30
miasto Legnica 30,3 28,7 27 26 25 -5,3 7
miasto Olsztyn 19,1 18,8 18 17 16 -3,1 18
miasto Opole 25,8 25,8 25 24 22 -3,8 14
miasto Płock 27,9 26,6 25 23 23 -4,9 9-10
miasto Radom 26,0 25,6 25 25 25 -1 26
miasto Rzeszów 28,9 28,8 28 26 24 -4,9 9-10
miasto Tarnów 31,9 32,5 31 29 26 -5,9 5
miasto Toruń 23,2 20,4 18 17 19 -4,2 12-13
miasto Wałbrzych 24,8 24,0 23 24 22 -2,8 19
miasto Włocławek 20,4 20,9 20 21 19 -1,4 23
miasto Zielona Góra 22,7 20,7 19 20 20 -2,7 20
Średnia krajowa 26,9 26,1 25 24 22,6 -4,3

Do pobrania

Kliknij w link, aby uzyskać dostęp do dokładnych danych popartych badaniami WHO.
[ WHO _ World Health Organization _ Światowa Organizacja Zdrowia ]

Przypisy