01 _ dlaczego 94%?

Smog w Krakowie to około 1400 zgonów rocznie.[1]

94% krakowian mówi: zmieńmy to!

Badania opinii publicznej pokazują, że aż 94% krakowian chce jak najszybszych działań w celu redukcji smogu > stąd nazwa naszej kampanii.

02 _ wśród 94% są również:

SMOG w Krakowie powoduje tysiące nowotworów i chorób płuc. Zmieńmy to!
SMOG w Krakowie to 3 x więcej dzieci astmatyków. Zmieńmy to!
Mało kto wie, że w Krakowie nie powinno się jeździć na rowerze bez maski. Zmieńmy to!
Smog w Krakowie powoduje tysiące kalectw wywołanych udarami i zawałami serca. Zmieńmy to!
Smog zabija w Krakowie. Zmieńmy to!
A w Krakowie na Brackiej mieszka smog i smród jego istnienia trudny jest do zniesienia. Zmieńmy to!

03 _ co nas niepokoi?

Kraków walczy ze smogiem. Oceny skuteczności tych działań są różne. Nas niepokoi fakt, że mimo prowadzonych programów antysmogowych — wg danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Kraków nieprzerwanie od 2012 roku zajmuje niechlubne

1

miejsce w Polsce pod względem wartości wskaźnika średniego narażenia dla miast i aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 100 000.

Dowiedz się więcej »

04 _ wg WHO smog to ok. 1 400 zgonów krakowian rocznie

Umieralność przypisana PM2.5 w Europie

05 _ dlaczego to jest ważne?

Zgodnie z raportem Sejmiku Województwa Małopolskiego zmniejszenie stężenia pyłu PM2,5 do wartości ok. 20 µ/m3 /a stało by się tak w wyniku likwidacji pieców węglowych/

może zredukować przedwczesne zgony z powodu smogu o ok. 475 rocznie.

Poznaj raporty o zagrożeniu »

06 _ brak edukacji to kolejne niepotrzebne zgony, poronienia, wady rozwojowe u dzieci ...

edukacja

krakowianie, chociaż są narażeni na szkodliwe działanie smogu przez ok. 150 dni w roku, nie wiedzą, jak wtedy postępować

z ww. badań wynika, że 37% badanych nie sprawdza w ogóle stanu jakości powietrza w Krakowie, a tylko 34% jest w pełni przekonane, że nie można wietrzyć mieszkania, gdy są przekroczone stany alarmowe zanieczyszczenia powietrza.

Dowiedz się więcej »

07 _ ... oraz tysiące innych dolegliwości

Zgodnie z ww. raportem konsekwencją utrzymywania się przez 3 dni stężenia drugiego groźnego pyłu PM10 na poziomie 100 µg/m3 jest śmierć 10 osób w Małopolsce[5]

Wskaźnik skutków zdrowotnych Liczba osób odczuwających skutki trzydniowego wzrostu stężenia PM10
50 μg/m3 100 μg/m3
Liczba dodatkowych zgonów 5 10
Liczba osób przyjętych do szpitala z powodu zaburzeń oddechowych 4 7
Osobo-dni stosowania substancji rozkurcza oskrzeli 5 835 12 616
Osobo-dni zaostrzenia objawów 6 222 13 520

Sejmik Małopolski w ww. raporcie podaje, że za zanieczyszczenie powietrza w 42,25% odpowiadają piece węglowe, oznacza to, że im więcej wymienionych pieców w jak najkrótszym czasie, tym więcej uratowanych od śmierci osób.